திருக்குறள் Thirukural tamil

திருக்குறள் Thirukural tamil

Simple thirukural application Kural & Kural explanations in Tamil & English.

4.44 BOOKS AND REFERENCE
திருக்குறள் Thirukural tamil
திருக்குறள் Thirukural tamil திருக்குறள் Thirukural tamil திருக்குறள் Thirukural tamil திருக்குறள் Thirukural tamil திருக்குறள் Thirukural tamil திருக்குறள் Thirukural tamil திருக்குறள் Thirukural tamil திருக்குறள் Thirukural tamil திருக்குறள் Thirukural tamil திருக்குறள் Thirukural tamil திருக்குறள் Thirukural tamil

This is simple application gives you very simple way to read The Great Classic of Tamil Literature Thirukural.

அன்புள்ள உலக தமிழ் மக்களே, உலகப் பொது மறை திருக்குறள் நூலை மிக எளிமையான முறையில் வாசகர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் ஒரு சிறிய முயற்சி

இங்கு தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் குறள் மற்றும் விரிவுரை வாசித்து மகிழலாம்

Kural & Kural explanations in Tamil & English


About this version (1.9)

advertisements are reduced

Details and Recent Ratings

Size: 0 MB
Version: 1.9 by soorianarayanan
Updated: 13 June 2016 (2165 days ago)
Released: 24 June 2013
Installations: more than 100 000
திருக்குறள் Thirukural tamil
5 Stars: 937
4 Stars: 328
3 Stars: 86
2 Stars: 43
1 Star: 43

Similar apps