Tabla Player Afghan Free

Tabla Player Afghan Free

بهترین دوست شما در حین تمرین یا برنامه Your best friend during Practice

3.92 MUSIC AND AUDIO
Tabla Player Afghan Free
Tabla Player Afghan Free Tabla Player Afghan Free Tabla Player Afghan Free

Mobile Music Sampler is an application that plays pre-installed music samples like drum and percussion, which could be used for practicing your vocal or other musical instruments.

A good tool with over 100 samples that could be used whether you are singing or playing for friends, busking or even a back-up beat for your Gigs, etc.

MMS afghan beats has samples in the following categories;
• Dadra
• Mogholi
• Qadaghani
• Gedah
• Kerwa
• Mix, which consist of a variety of different samples

Samples used in this application are 100% royalty free and can be used for reproduction.

http://youtu.be/1G8pALDQNdY


About this version (1.1)


Other versions

1.0 released on 30 July 2019 (1408 days ago)

Details and Recent Ratings

Size: 30 MB
Version: 1.1 by Nemat Behiar
Updated: 27 August 2020 (1014 days ago)
Released: 30 July 2019
Installations: more than 10 000
Tabla Player Afghan Free
5 Stars: 151
4 Stars: 13
3 Stars: 9
2 Stars: 4
1 Star: 50

Similar apps