English Cebuano Translator

English Cebuano Translator

English Cebuano Translator is free app used for language Voice translations

3.86 EDUCATION
English Cebuano Translator
English Cebuano Translator English Cebuano Translator English Cebuano Translator English Cebuano Translator English Cebuano Translator English Cebuano Translator English Cebuano Translator

English Cebuano Translator is free app used for translations

Feature of app:
- English to Cebuano and Cebuano to English Translator app ideal for students, tourists to quickly translate
- Speech to text
- Text to Speech
- Add your favorite word and sentence into your favorite list and access it in offline mode also.
- Free Translator app for Track your Translation History in offline mode.
- Share any translated word and sentence to your friends and family
- Copy and Paste your translated word outside app.
- User friendly , Easy to use.

- App disclaimer :
We are not responsible for any Error in translation.


Ang English Cebuano Translator usa ka libre nga app nga gigamit alang sa mga paghubad

Ang dagway sa app:
- English ngadto sa Cebuano ug Cebuano to English Translator app sulundon alang sa mga estudyante, turista nga dali maghubad
- Pakigsulti sa teksto
- Text sa Sinultihan
- Idugang ang imong pinalabi nga pulong ug sentensya sa imong paborito nga lista ug i-access usab kini sa offline mode.
- Libre nga maghuhubad nga app alang sa Pagsubay sa imong Kasaysayan sa Paghubad sa offline mode.
- Pagpakigbahin bisan unsang gihubad nga pulong ug sentensya sa imong mga higala ug pamilya
- Kopyaha ug I-paste ang imong gihubad nga pulong sa gawas sa app.
- Mahigalaon ang tiggamit, Sayon gamiton.

- Pagdumili sa app:
Wala kami responsable sa bisan unsang Sayup sa paghubad.


About this version (1.4)

Improve user experience.

Other versions

1.3 released on 19 March 2020 (1442 days ago)

Details and Recent Ratings

Size: 0 MB
Version: 1.4 by DictHub
Updated: 03 July 2021 (971 days ago)
Released: 30 October 2018
Installations: more than 5 000
English Cebuano Translator
5 Stars: 23
4 Stars: 15
3 Stars: 7
2 Stars: 0
1 Star: 7

Similar apps