Chanakya Neeti in Tamil

Chanakya Neeti in Tamil

%e0%ae%89%e0%ae%b2%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%af%8d+%e0%ae%aa%e0%af%8b%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%b1%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d+%e0%ae%9a%e0%ae%be%e0%ae%a3%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%af+%e0%ae%a8%e0%af%80%e0%ae%a4%e0%ae%bf+%e0%ae%8e%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%a9%e0%af%8

4.74 BOOKS AND REFERENCE
Chanakya Neeti in Tamil
Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil Chanakya Neeti in Tamil

சாணக்யர் என்னும் பேர் அறிஞர் எழுதிய அர்த்தசாஸ்த்திரம் என்னும் இந்த நூலை வாசகர்களுக்கு எளிதான முறையில் தமிழில் வழங்குவதற்கு நாங்கள் பெருமைப் படுகிறோம். இந்த அர்த்த சாஸ்த்திரத்தில் இல்லாத விஷயங்களே இல்லை. ஒரு அரசன் எப்படி இருக்க வேண்டும், ஒரு தனி மனிதன் இக்கட்டான சூழலில் எப்படி முடிவெடுக்க வேண்டும். வரிகள் எப்படி விதிக்கப் பட வேண்டும், எதிரிகளை எவ்வாறு வசப் படுத்த வேண்டும், கலகக் காரர்களை எவ்வாறு ஒடுக்க வேண்டும் என்று பல அறிய விஷயங்களைக் கூறி உள்ளார் கௌடில்யர். சுருங்கச் சொல்ல வேண்டும் எனில், இது அனைவரது கைப்பேசியிலும் அவசியம் இருக்க வேண்டிய ஒரு செயலி. இதனைப் படித்துப் பாருங்கள். இதன் முக்கியத்துவத்தை வாசகர்களும் அறிவீர்கள்.

Here is our first application on Chanakya Neeti in Tamil. Chanakya is traditionally identified as Kauṭilya or Vishnu Gupta, who authored the ancient Indian political treatise, the Arthashastra. As such, he is considered the pioneer of the field of political science and economics in India, and his work is thought of as an important precursor to classical economics. His works were lost near the end of the Gupta Empire and not rediscovered until 1915

You can get more informations about Chanakya, through this app. This app is really useful for every one.

About the App,

TAMIL TEXT RENDERING ENGINE
All these chapters are rendered in a book style with a clear tamil texts that makes the reading experience a bliss.

READING PREFERENCES
You can change the font sizes and backgrounds to match your own preferences. Below are the set of available reading modes.
Day Light
Night Mode
Sepia
Modern

OTHER FEATURES
You can add and manage bookmarks to visit the read pages again, also you can open the last read page every time. The pages will appear in full screen mode, you can turn by swiping left & right.

Please do rate us and leave your valuable comments. We will be glad to improve the app from your suggestions and comments.


Video


About this version (22.7)

இப்போது எங்களது செயலி.. இன்னும் புதுப்பொலிவுடன். 1. உலகத்தின் நிகழ்வுகள், ஆன்மீக விஷயங்கள், இயற்கை நிகழ்வுகள், வரலாற்றின் அறிய நிகழ்வுகள் என அனைத்தும் அடங்கிய "கட்டுரைகள்" ஒரு புதிய பகுதி. 2. எளிதாக புத்தகங்களை அதன் வரிசையில் புரட்டிப் பார்க்கும் வசதி. 3. முன்பை விட அதிவேகமாகவும், எளிதாகவும் பயன்படுத்தலாம். 4. மேலும் பல புதிய அம்சங்களுடன்.. அதிநவீன விதத்தில் மேம்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 5. அத்துடன் முன்பு புத்தகங்களில் காணப்பட்ட சிறு குறைகளும் கூடத் தற்போது திருத்தப்பட்டு உள்ளது.

Other versions

22.3 released on 18 March 2021 (132 days ago)
22.2 released on 23 December 2020 (217 days ago)
22.1 released on 18 December 2020 (222 days ago)
22.0 released on 14 May 2020 (440 days ago)

Details and Recent Ratings

Size: 7 MB
Version: 22.7 by Sudhakar_Kanakaraj
Updated: 22 March 2021 (128 days ago)
Released: 24 February 2015
Installations: more than 100 000
Chanakya Neeti in Tamil
5 Stars: 1603
4 Stars: 318
3 Stars: 19
2 Stars: 9
1 Star: 29

Similar apps